You like love

Terms of Use

Általános szerződési feltételek
A you like love felelősségi köre szigorúan korlátozott.
Hozzájárulás
A you like love weboldal a Tibor Bakonyi tulajdona: info@youlikelove.hu címen érhető el.
Számlázás, és működtetés Művészeti Projekt Kft.
Ha számlaigényed van, akkor, kérjük, jelezd felénk.
A Weboldal használatával elfogadod az általános szerződési feltételeket
Amennyiben nem értesz egyet az általános szerződési feltételeket, kérjük, ne használd a Weboldalunkat.
A you like love olyan weboldalt üzemeltet, melynek tartalmát felhasználói szolgáltatják.
Te tartozol felelősséggel a belépési adataidért és az általad feltöltött, publikált tartalomért.
Bármilyen illegális vagy káros tartalom feltöltése tilos.
Tagság
Adatlapod regisztrációjával hozzáférhetsz szolgáltatásainkhoz és a Weboldal tagjává válhatsz.
Egy személy csak egyszer regisztrálhat oldalunkon, többszöri regisztráció, és bejelentkezés más néven nem engedélyezett.
A tagságod személyes, azt harmadik félre átruházni illetve átadni tilos.
A you like love fenntartja a jogot a tagsági kérelem elutasítására. Tagsági viszonyod csak akkor lép életbe, ha megkapod a visszaigazoló e-mailt, vagy ha szociál médiával regisztrálsz.
Szolgáltatásaink teljes körű hozzáférése tagdíjköteles, csak vásárolt szupererővel használhatod.

Weboldal, használat és hozzáférés
18 év alatt tilos regisztrálni az oldalon, nem is lehet, ha a korod nem valós adatokat tartalmaz, akkor az a te felelősséged.
Ha a jogszabály változik, akkor az e jogszabályokban kikötött minimum korhatár lesz az érvényes.
Kijelented, hogy az általad megadott felhasználói adatok harmadik fél jogait nem sértik.
A you like love próbaszerűen szűri a felhasználók által publikált tartalmakat, de a you like love nem vállal felelősséget a felhasználók által feltöltött tartalomért.
Hozzájárulsz, hogy tevékenységi email értesítést kapj az adatlapoddal kapcsolatban.
A Beállítások bármikor beállíthatod, milyen email értesítéseket szeretnél kapni.
A regisztrációval elfogadod, hogy reklámcélú levelet küldjünk részedre.
A szabályok megszegése a tagság figyelmeztetés nélkül történő törlését vagy felfüggesztését vonhatja maga után.

Törlés és felfüggesztés
You like love tagságodat bármikor szüneteltetheted, vagy törölheted a Beállítások menüpontban.
Sem az általad, sem az általunk kezdeményezett megszüntetés, vagy kikapcsolás nem jogosít kártérítésre.
A you like love bármikor törölheti vagy felfüggesztheti a tagságodat, amennyiben megszeged az általános szerződési feltételeket.
Erre a törlésre vagy felfüggesztésre előzetes figyelmeztetés nélkül kerülhet sor, de erről a tényről mindig utólag tájékoztatunk e-mailben.
Ilyen törlést vagy felfüggesztést követően nem regisztrálhatsz tagként illetve nem veheted szolgáltatásainkat igénybe egészen addig, míg nem tájékoztatunk felfüggesztésed feloldásáról.
Tudomásul veszed és elfogadod, hogy regisztrációd bármilyen okból történő törlése, vagy szüneteltetése magában foglalja, hogy a weboldalunkra feltöltött tartalmaidat - a you like love, saját belátása szerint - (részben) törölheti.

A tagok kötelezettségei
A you like love weboldalt kizárólag az ide vonatkozó jogszabályok betartásával, iránymutatásával használhatod.
Amennyiben a hatályos jogszabályok ezt nem engedélyezik számodra, nem használhatod a weboldalunkat.

Büncselekvény
A you like love egy társkereső tagja által elkövetett bűncselekmény esetén átadhatja az illető személyes adatait az illetékes hatóságoknak anélkül, hogy erről az érintett társkereső tagot előzetesen értesítené.
A Weboldalt semmilyen termék vagy szolgáltatás árusítására, valamint reklámanyagok terjesztésére nem használható a you like love kifejezett engedélye nélkül .

A tagok által feltöltött tartalmak
Te vagy a felelős minden olyan szövegért, képért és egyéb információért, amit a you like love -ra feltöltesz publikálsz .
Különösképpen:
Tilos sértő, obszcén vagy pornográf illetve bármely olyan tartalmat feltölteni, amely sértheti az emberi méltóságot.
Tilos a Weboldal többi látogatójának kárt okozni számítógépes vírusok illetve egyéb kártékony programok telepítésével.
Tilos bárminemű félrevezető, zaklató, fenyegető, rágalmazó vagy bántó tartalom feltöltése.
Tilos más tagokat zaklatni vagy saját politikai illetve vallási meggyőződésedre kényszeríteni. A nemzeti vagy vallási jelképek túlzott használata sem engedélyezett.
Tilos más személy nevében regisztrálni, és kizárólag olyan tartalmat tölthetsz fel, ami valódi személyazonosságodhoz kapcsolódik.
Tilos mindennemű törvénytelen illetve olyan tartalom feltöltése, amelyek bűncselekmény elkövetésére ösztönözhetnek. Fegyvereket ábrázoló képek feltöltése nem engedélyezett.
Tilos olyan tartalom feltöltése, amely mások szellemi tulajdonjogait vagy szerzői jogait megsérti. Ez azt jelenti, hogy más személy anyagait vagy képeit nem publikálhatod az ő kifejezett engedélye nélkül.

Rendelkezés
Az oldalunkon olyan tartalom is előfordulhat, ami számodra kifogásolható.
A you like love-nak joga, de nem kötelessége a tagok illetve a Weboldalra feltöltött tartalmak, valamint a tagok között zajló viták ellenőrzése.
A you like love -nak jogában áll bármilyen felhasználói tartalom törlése a Weboldalon, amennyiben az megszegi a Felhasználási Feltételeket, vagy káros a vállalat illetve harmadik fél számára.

Biztonság
Ha valamilyen veled kapcsolatos bizalmas vagy érzékeny adatot töltesz fel és/vagy osztasz meg másokkal, ezért kizárólag Te vagy felelős.
A felhasználónevekért, jelszavakért és/vagy más belépési kódokért (a továbbiakban "belépési adatok") kizárólag a felhasználó felelős. A felhasználónak kell megőriznie belépési adatainak biztonságát. A felhasználó köteles azonnal e-mailben tájékoztatni a you like love-t a belépési adatokkal történő visszaélésről, amit a következő címre kell elküldenie: info@youlikelove.com.
Elfogadod, hogy minden óvintézkedést megteszel a tagokkal folytatott érintkezés során, különösen, ha telefonon vagy személyesen találkozol valakivel.
Arra kérünk, hogy a Szabálysértés esetén írj nekünk az info@youlikelove.com -ra  haladéktalanul tájékoztass bennünket bármilyen sértő vagy törvénytelen tartalomról, amit a you like love-n találsz. Ha a you like love panaszodat jogosnak ítéli, a sértő tartalmat (szöveget, képet, információt vagy adatot) a lehető leggyorsabban eltávolítja. A törvénytelen tevékenységekről értesítjük az illetékes hatóságokat.
Értesítések és üzenetek
Beleegyezel, hogy a you like lovea weboldalon, mobil alkalmazásokon vagy e-mailen keresztül fontos értesítéseket küldjön neked.
A megadott elérhetőségednek helyesnek kell lennie, különben nem biztos, hogy megkapod a fontos értesítéseket. A szolgáltatással kapcsolatos üzenetekről a you like love banner értesítést jelentethet meg az oldalain, hogy olyan változásokra hívja fel a figyelmedet, mint például jelen megállapodás módosítása.
Az értesítés egy e-mailt is tartalmazhat, amelyet a you like love küld a felhasználói fiókodhoz társított e-mail címre. Azt is elfogadod, hogy a you like love a you like love fiókodon keresztül is kommunikálhat veled, illetve egyéb csatornákon keresztül, például e-mailben, mobilszámodon vagy telefonon a you like love fiókodról vagy a you like love weboldallal kapcsolatos szolgáltatásokról.
Kérjük, nézd meg a beállításokban, hogy milyen típusú üzeneteket kapsz a you like love-tól. Elfogadod és beleegyezel abba, hogy semmilyen felelősséget nem vállalunk az abból eredő problémákért, hogy nem tartod fenn pontos elérhetőségedet vagy más információkat, beleértve, de nem korlátozva a lényeges információk fogadásának elmulasztására.
Felelősség
A Weboldal csupán helyet szolgáltat felhasználóira arra, hogy információkat tölthessenek fel magukról, és kapcsolatba léphessenek más felhasználókkal. A you like love nem szervez találkozókat és nem szolgáltat párkapcsolati vagy társkeresési tanácsokat.
A Weboldal infrastruktúráját a you like love biztosítja ugyan, a tartalom jelentős részét azonban a felhasználók töltik fel. A you like love nem vállal felelősséget felhasználói viselkedéséért illetve azért, ha szolgáltatásai nem felelnek meg várakozásaidnak.
A you like love szolgáltatásainak megbízhatóságáért, biztonságosságáért illetve folytonosságáért sem közvetlen, sem közvetett garanciát nem vállal.
A you like love nem rendelkezik befolyással felhasználói minőségére, összeillésére vagy biztonságára, illetve a Weboldalon megjelenő bármilyen tartalom hitelességére, pontosságára vagy teljességére nézve. Elfogadod, hogy a Felhasználási Feltételekben rögzített tilalmak ellenére a Weboldalon elérhető tartalmak esetlegesen helytelenek vagy megtévesztők lehetnek.
Annak ellenére, hogy a you like love minden erőfeszítést megtesz a Weboldal folyamatos és hibátlan működéséért, általában az internet, különösen pedig az egyes szoftverek jellege nem teszi lehetővé a folyamatos és hibamentes működés garantálását.
Elfogadod és elismered, hogy a you like love szerződésben foglalt és szerződésen kívüli felelősségei kizárólag a közvetlen károkra korlátozódnak, legfeljebb a következő összeghatárokig:
A kárt okozó esemény bekövetkeztét megelőző tizenkét (12) hónapra befizetett tagdíjak összege; vagy maximum 20 EUR
A you like love semmilyen körülmények között nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy következményes kárért, amelyek a Te vagy bárki más, a Weboldal használatával összefüggő viselkedése következtében vagy azzal kapcsolatosan következnek be, beleértve (korlátozás nélkül) az érzelmi sérüléseket, elszalasztott lehetőségeket, adatvesztést, a ráfordított idő elvesztését és/vagy bárminemű kárt, ami a Weboldalon megismert más felhasználókkal folytatott kommunikációból illetve találkozásokból származnak.
A fenti felelősségkizárások és felelősségkorlátozások nem érvényesek a you like love által elkövetett vétkes hanyagság, csalás vagy szándékos gondatlanság esetén. Amennyiben a hatályos jogszabályok ezt lehetővé teszik, a testi sértés és halál felelőssége is kizárt.
Elfogadod, hogy minden harmadik felet kártalanítasz (az általunk helyetted kifizetett jogi költségeket is beleértve) az olyan károkért, amelyek a Weboldal használatából, a Weboldalra általad feltöltött adatok és/vagy egyéb tartalom használatából, és/vagy szerződésszegésből eredően vagy ezzel összefüggésben keletkeztek.

Szellemi tulajdonjog
Kijelented és kezességet vállalsz azért, hogy az adatlapodon megjelenő információkat te magad töltötted fel, és egyedül Te magad vagy az adatlapod szerzője. Amikor a többi felhasználó számára is elérhetőnek szánt adatokat adsz meg, korlátozás nélkül ide értve szöveget, képeket, fényképeket, rajzokat vagy grafikákat a profilhoz, fotóleírást stb., korlátlan engedéllyel ruházod fel a you like love -t ezen adatok terjesztésére, felhasználására, lefordítására, feldolgozására vagy módosítására.
A https://www.you likelove.com oldalon megjelenő védjegyek, logók, képek, és szöveges tartalmak a you like love szellemi tulajdonát képezik, ezért azok másolása, felhasználása, publikálása, terjesztése, árusítása, vagy publikálása a you like love előzetes hozzájárulása nélkül tilos.
Vonatkozó törvények és joghatóság
A Megállapodást illetve a Weboldal használatát érintő egyéb kérdésekben a genti, belgiumi bíróságok járnak el, amennyiben erről az irányadó fogyasztóvédelmi törvények másképp nem rendelkeznek.